Gắn tên miền Hik-connect vào phần mềm IVMS4200 trên máy tính

1(27)

Từ phiên bản iVMS4200 version V2.6.1.2 build 20170318 hỗ trợ gắn tên miền Hik-Connect Domain từ xa vào phần mềm. Mở phần mềm -> vào Device Management -> Device -> Hikvision Device -> Add Chọn chế độ thêm thiết bị là Hik-Connect Domain: Có 2 kiểu thêm tên miền Hik-Connect Domain: –Batch Adding: thêm cùng lúc […]