1. Điều kiện bảo hành:

– Chỉ nhận sản phẩm khi Khách hàng đã thanh toán đầy đủ, có hóa đơn hoặc biên nhận mua bán.

– Hàng lỗi do nhà sản xuất, không phải lỗi do quá trình vận chuyển hay tác động của bên ngoài.

2. Chi phí:

– Công ty sẽ chịu phần chi phí đổi hàng đối với tất cả các mặt hàng nếu lỗi do phía công ty hoặc nhà sản xuất.

3. Thời gian giải quyết việc đổi hàng:

–     Đổi hàng tối đa không quá 07 ngày làm việc kể từ khi khách yêu cầu sửa hàng, các

trường hợp khác theo thỏa thuận giữa khách hàng và công ty.